Kronen & bruggen

Verschillende oorzaken (tandbederf, ontbrekende tanden, beschadiging of een ongeluk) kunnen leiden tot de wens een kroon of brug te plaatsen. Uw tandarts adviseert welke behandeling het meest geschikt is voor uw persoonlijke situatie.

Een kroon is een speciale overkapping van porselein, die over een beschadigde of sterk gevulde tand of kies wordt aangebracht. De kroon bestaat uit één stuk en geeft meer stevigheid en bescherming aan de tand of kies onder de kroon die zo verder behouden kan blijven. De kroon zal aanvoelen als een natuurlijke tand.

Een brug plaatsen is een methode om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Een brug (bestaande uit een kunsttand/-kies en twee kronen) wordt verankerd aan één of twee aangrenzende natuurlijke tanden. De brug overspant dus de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. De brug wordt met behulp van cement vastgezet.

De duur van de behandeling hangt af van de beschadiging van de kies en of er eerst een voorbereidende behandeling moet plaatsvinden, bijvoorbeeld met een vulling of wortelkanaalbehandeling. Wij zullen het volledige te verwachten traject en behandelplan met u bespreken. In het kort behelst dit allereerst de afdruk maken van de te behandelen kies of tand, gevolgd door een korte periode met een tijdelijke kroon of brug. Daarna wordt de definitieve kroon of brug (gemaakt door een tandtechnicus) geplaatst door uw tandarts.

De kleur van de kroon of brug wordt zoveel mogelijk aangepast aan de rest van uw gebit en zal daardoor dus niet, of gering, opvallen.