Klachten

Wij doen natuurlijk ons uiterste best om u tevreden de deur uit te laten gaan. Mocht u desondanks een klacht hebben dan horen we dat graag en willen we proberen om samen tot een oplossing te komen. Wij leggen u graag uit waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en willen onduidelijkheden oplossen.

Tandartsenpraktijk Gildenwijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Indien we gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan kunt u hier terecht. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan iedere zorgaanbieder stelt. 

Er zijn twee mogelijkheden:
Klacht?
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75,00 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschillen instantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.