Klachten

Wij doen natuurlijk ons uiterste best om u tevreden de deur uit te laten gaan. Mocht u desondanks een klacht hebben dan horen we dat graag en willen we proberen om samen tot een oplossing te komen. Wij leggen u graag uit waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en willen onduidelijkheden oplossen.

Tandartsenpraktijk Gildenwijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Indien we gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan kunt u hier terecht. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

  • Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de NMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. Er volgt dan een hoorzitting met een uitspraak van de Centrale Klachtencommissie.