Betaling & verzekering

Betalen
Uw nota wordt verzorgd door Fa-med, een bureau voor financiële administratie binnen de zorg. Wij versturen onze declaratie van u naar Fa-med. Fa-med zoekt vervolgens contact met uw zorgverzekeraar. Het eventueel verzekerde deel van de nota wordt rechtstreeks door uw verzekeraar aan Fa-med uitbetaald. Dat betekent dus, dat het nietverzekerde deel door Fa-med bij u in rekening wordt gebracht. In al deze gevallen krijgt u de nota thuis gestuurd van Fa-med en dient u deze binnen de betalingstermijn te betalen. Dit kan incidenteel afwijken.

  1. Omdat u heeft aangegeven de nota zelf rechtstreeks te willen ontvangen. 
  2. Omdat uw zorgverzekeraar de nota van Fa-med niet accepteert.
  3. Als uw gegevens niet juist zijn doorgegeven aan ons.


Als u inhoudelijke vragen heeft over de nota kunt u daarover met ons contact opnemen. Bij vragen over de afhandeling van de nota kunt u contact opnemen met Fa-med. Fa-med kunt u bereiken op www.famed.nl of telefonisch van 8.00 uur tot 18.00uur 0900-0885 ( 0,15 eurocent per minuut).

Verzekering
Aan iedere behandeling is een code toegekend. Aan de hand van de code kan uw verzekeraar bepalen wat wel en wat niet vergoed wordt. U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.