Spoedgevallen

 Spoedgevallen

Bij spoed bel:

0183 - 634 682

Buiten openingstijden:

0900-8602

 

Tijdens openingstijden

Pijnklacht, nabloeding of ongeluk?

Bel altijd direct met de praktijk op nummer: 0183-634682. 

Vraagt u zich af of er sprake is van spoed of denkt u dat behandeling misschien kan wachten? Bel ook dan met de praktijk. Tijdens openingsuren bespreekt de baliemedewerkster met u hoe snel u geholpen moet worden. Zij maakt direct een passende afspraak met u. 

Spoedbehandelingen voeren we zo veel mogelijk op dezelfde dag uit. Of we nemen noodmaatregelen zodat u zo min mogelijk klachten en pijn hebt tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt. Op www.allesoverhetgebit.nl staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond. 

’s Avonds en in het weekend een tandarts nodig?

Dan belt u de tandartsennooddienst: 0800-8602.

Als een spoedbehandeling noodzakelijk of wenselijk is, dan wordt u behandeld door de dienstdoende tandarts van:

Tandarts Spoed Praktijk
St. Antonius Utrecht
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht

https://tandartsspoedpraktijk.nl/utrecht
 

Bij de spoeddienst rekent u de behandeling direct af. Contant of met pin. De nota krijgt u mee. Als u verzekerd bent voor de tandarts, dan dient u deze nota in bij uw zorgverzekeraar. Het verzekerde deel wordt vergoed.