Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen tijdens een behandeling. Op de rekening staat elke verrichting omschreven, met daarbij een code en de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. Aan elke code is een tarief gekoppeld. 

Afspraak afzeggen
Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak horen wij dit graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande afspraak. Mocht het niet lukken om de afspraak voor die tijd af te zeggen, dan kunnen de kosten in rekening worden gebracht.
Bent u verhinderd vanwege ziekte, dan vragen we u dit in ieder geval voor 09:00 uur ’s ochtends te melden, zo nodig via onze spoedlijn.

Tarieven
Wanneer u een afspraak bent vergeten of te laat heeft afgezegd, dan zullen wij dit de eerste keer meestal niet in rekening brengen.
Als afspraken meerdere keren niet nagekomen worden, dan zal de verloren tijd in rekening worden gebracht volgens onderstaand schema:
• 1e keer niet nagekomen afspraak: u wordt gewezen op dit protocol en er zal overleg plaatsvinden met de tandarts.
• 2e keer niet nagekomen afspraak: € 20,- per 10 minuten geplande behandeltijd.
• 3e keer niet nagekomen afspraak : de totale behandeltijd wordt in rekening gebracht.
De tandarts zal u laten uitschrijven bij het structureel niet nakomen van afspraken of bij wanbetaling.